สิ่งสำคัญของการฝึกซ้อมในกระบวนการ Side out

สำหรับการฝึกกระบวนการ Side out จะประกอบด้วย การฝึก First Attack และ Counter Attack ดังนี้

1. การฝึก First Attack

  • ทักษะส่วนบุคคลในการฝึก เช่น พื้นฐานการรับลูกเสริฟ การฝึกรับลูกเสริฟแล้วทำการรุก (Receive Attack) ในการเซตบอลผู้เล่นตัวเซต การตบบอลผู้เล่นตัวรุก
  • ทักษะการเล่นเป็นทีมในการรับลูกเสริฟแล้วทำการรุก (Receive Attack) จะใช้แผนการรุกอย่างไรเมื่อลูกเสริฟเข้าจุด หรือจะใช้แผนอย่างไรเมื่อลูกเสริฟไม่เข้าจุด

2. การฝึก Counter Attack

  • ทักษะส่วนบุคคลในการฝึก ประกอบด้วย การสกัด (Block) การต้องรับตบ (Dig) การต้องฝึกรับตบแล้วรุก (Dig Attack)
  • ทักษะการเล่นเป็นทีมในระบบการรับตบแล้วทำการรุก (Dig Attack) จากการแก้บอลของคู่แข่งขัน (Freeball Attack)

จากโครงสร้างทั้งหมด หากผู้เล่นมีความเข้าใจในหลักการของกระบวนการแล้ว จะช่วยให้เห็นภาพว่าควรจะต้องฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานแต่ละอย่าง และระบบการเล่นอะไรบ้าง ทั้งนี้ในการวิเคราะห์เกมเมื่อทำการแข่งขัน หรือหลังการแข่งขันไม่ว่าจะวิเคราะห์ทีมตัวเองหรือวิเคราะห์ทีมคู่ต่อสู้ จำเป็นที่จะต้องมองในแต่ละกระบวนการเช่น ในกระบวนการ Side out คู่แข่งมีแผนการเล่นอย่างไร ดีหรือไม่ดี เมื่อการรับลูกเสริฟเข้าจุด และเล่นอย่างไรเมื่อรับลูกเสริฟไม่เข้าจุด รวมถึงจุดอ่อนในการรับลูกเสริฟอยู่ตรงไหน ถ้าสามารถวิเคราะห์ได้ละเอียด ก็จะทำให้โจมตีในจุดอ่อนที่คู่ต่อสู้ทำได้ไม่ดีในกระบวนการ Side out โอกาสชนะก็จะมากขึ้นได้