ประโยชน์ของกีฬาปิงปอง

ปิงปองมีประโยชน์ต่อผู้เล่นมากเพราะต้องอาศัยความคล่องแคล่ว ว่องไวในทุกส่วนของร่างกาย จึงเหมือนเป็นการออกกำลังกายทุกส่วนอยู่ตลอดเวลา ดังนี้

1. สายตา เนื่องจากสายตาจะต้องจ้องมองลูกอยู่ตลอดเวลา และสังเกตหน้าไม้ของคู่ต่อสู้ และมองลูกว่าจะหมุนมาในลักษณะใด จึงเป็นการบริหารสายตาไปในตัว

2. สมอง เพราะปิงปองเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมองในการคิดวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลา และต้องวางแผนการเล่นแบบฉับพลันจึงทำให้ฝึกบริหารสมองไปด้วย

3. มือ ส่วนมือที่ใช้จับไม้ปิงปอง จะต้องคล่องแคล่ว ว่องไว ตลอดเวลาการเล่น จึงเป็นเหมือนการบริหารมือ

4. ข้อมือ ในการตีบางลักษณะ จะต้องใช้ข้อมือเข้าช่วย จึงเป็นการบริหารข้อมือไปในตัว

5. แขน ต้องมีการฝึกซ้อมและออกกำลังกายให้แขนให้มีพละกำลังเพราะต้องใช้กำลังแขนมากเวลาตีลูกไปมาทำให้แขนแข็งแรง

6. ลำตัว ในการตีลูกปิงปองต้องใช้ลำตัวเข้าช่วยจึงทำให้ลำตัวแข็งแรง

7. ต้นขา ผู้เล่นปิงปองต้องมีต้นขาที่แข็งแรง เพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ตลอดเวลาจึงทำให้ต้นขาแข็งแรง

8. หัวเข่า ผู้เล่นต้องย่อเข่า เพื่อเตรียมพร้อมในการเคลื่อนที่ หัวเข่าจึงมีการยืดหยุ่นตลอดเวลา

9. เท้า  ต้องมีการเคลื่อนเท้าเข้าหาลูกปิงปองตลอดเวลาจึงเหมือนการออกกำลังกายเท้าไปด้วย

 

ดังนั้นเมื่อเราเล่นกีฬาปิงปอง จึงเสมือนว่าเราออกกำลังกายทุกสัดส่วนตลอดเวลา และอุปกรณ์การเล่นก็ไม่มีอะไรมาก จึงนับว่าเป็นกีฬาที่น่าเลือกในการนำมาเล่นเพื่อความสนุกสนาน และฝึกให้ร่างกายแข็งแรงได้อีกด้วย ขายยานอนหลับ